Jubileumsstipendium 2017

2017 fyller skivbolaget Dimma Sweden 10 år. För att fira det lite extra så delar vi ut ett stipendium, som består av en skivutgivning.

Vi vill slå ett extra slag för det lilla formatet och vänder oss därmed till solo eller duo-konstellationer som verkar med huvudsak inom den nordiska folkmusiken och folksången - i vid benämning.

Regler för inskickade bidrag:

  1. En eller max två medverkande. 
  2. Material inom den nordiska folkmusiken/folksången i dess vida bemärkelse.
  3. Inspelningen som skickas in (bestående av ca 15 minuter musik som speglar den tänkta skivans karaktär) ska vara i mp3-format av rimligt god kvalité (exempelvis en mobilinspelning funkar fint, musiken, inte ljudet, är det viktiga).
  4. Instrument skall vara akustiska, det vill säga, ingen elförstärkning skall behövas för att instrumenten ska fungera.
  5. Kort information om medverkande, samt eventuella tidigare utgivningar.
  6. Samt en motivering. 
  7. Juryns beslut kan ej överklagas.
  8. Inspelningarna skall genomföras inom ett år från tillkännagivandet.
  9. Inspelningarna görs av/via skivbolaget eller dess samarbetspartners.
  10. Ansökan ska vara inne senast sista januari 2017 (senare sökningar beaktas ej). Ansökningen skickas per mail till stipendium2017@dimmaswe.com och märk det med ”Stipendieansökan 2017” i maliets rubrikfält.

Alla bidrag behandlas med största sekretess. Inskickade bidrag raderas efter offentliggörandet av vinnaren.

Juryn består av: Henning Andersson, Magnus Holmström och Tomas ”Limpan” Lindberg.


henning@dimmaswe.com henning@globalhenning.se